HD-13-KOMNATA
Generácia_banner
663dreamstimelarge_39416715

PRE STREDNÉ ŠKOLY

Program, ktorý nazerá do sveta dnešnej mladej generácie cez dvere zakázanej trinástej komnaty. Ona je symbolom zla, ktoré oslovuje mladých a ponúka niečo, čo má mladého človeka vytrhnúť z nudnej a šedej reality. My však otvárame mládeži dvere iných komnát, cez ktoré vedie cesta k úspechu. Empatia a dobro sú pojmy, ktoré kladieme na najvyššie miesto v hodnotovom rebríčku dnešného človeka.

(Novinka)

Čo je trendom dnešnej doby? Ako súčasné média ovplyvňujú mladých ľudí? Aké nástrahy v sebe ukrýva internet? Čo je to kyberšikana? Čo je to grooming? Všetky tieto otázky a mnohé iné postupne odhalíme v multimediálnom programe Trendsetter. Nebude chýbať ani kvíz, do ktorého sa budete môcť zapojiť. Ten odhalí vedomosti, ktoré by mal ovládať  každý mladý človek, ktorý vstúpi do virtuálneho sveta, plného nástrah. Budeme sa rozprávať o tom, aký majú vplyv na našu psychiku médiá, ako na nás vplývajú reklamy, filmy, reality show, počítačové hry či sociálne siete. Programom chceme mladým ľuďom ukázať zmysel života. Chceme im ukázať dôležitosť medziľudských vzťahov a zastaviť nenávisť, ktorú v nás podnecujú médiá. Šikana aj kyberšikana tu je, bola a aj bude, ale prečo sa ju spoločne nepokúsime potlačiť? Neseďme so založenými rukami. Trendsetter je momentálne najsilnejší program, ktorý rieši otázky mediálnych nástrah silným motivačným slovom a hudbou. 

Štyria mladí ľudia motivujú mladú generáciu k objavovaniu vlastných koreňov, svojej histórie a kultúry. Národ, ktorý nepozná svoju históriu, totiž opakuje závažné chyby, ktoré potom vedú k javom ktoré nás dnes znepokojujú. Rasizmus, intolerancia, extrémizmus  a radikalizácia časti mládeže.To sú témy, ktoré sú v programe rozoberané aj z pohľadu dnešnej mladej generácie.

HISTÓRIA PREDSTAVENÍ

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom