top of page
banner_edited
HD-13-KOMNATA
663dreamstimelarge_39416715

PRE STREDNÉ ŠKOLY

Program, ktorý nazerá do sveta dnešnej mladej generácie cez dvere zakázanej trinástej komnaty. Ona je symbolom zla, ktoré oslovuje mladých a ponúka niečo, čo má mladého človeka vytrhnúť z nudnej a šedej reality. My však otvárame mládeži dvere iných komnát, cez ktoré vedie cesta k úspechu. Empatia a dobro sú pojmy, ktoré kladieme na najvyššie miesto v hodnotovom rebríčku dnešného človeka.

(Novinka)

Čo je trendom dnešnej doby? Ako súčasné média ovplyvňujú mladých ľudí? Aké nástrahy v sebe ukrýva internet? Čo je to kyberšikana? Čo je to grooming? Všetky tieto otázky a mnohé iné postupne odhalíme v multimediálnom programe Trendsetter. Nebude chýbať ani kvíz, do ktorého sa budete môcť zapojiť. Ten odhalí vedomosti, ktoré by mal ovládať  každý mladý človek, ktorý vstúpi do virtuálneho sveta, plného nástrah. Budeme sa rozprávať o tom, aký majú vplyv na našu psychiku médiá, ako na nás vplývajú reklamy, filmy, reality show, počítačové hry či sociálne siete. Programom chceme mladým ľuďom ukázať zmysel života. Chceme im ukázať dôležitosť medziľudských vzťahov a zastaviť nenávisť, ktorú v nás podnecujú médiá. Šikana aj kyberšikana tu je, bola a aj bude, ale prečo sa ju spoločne nepokúsime potlačiť? Neseďme so založenými rukami. Trendsetter je momentálne najsilnejší program, ktorý rieši otázky mediálnych nástrah silným motivačným slovom a hudbou. 

Odlišné osobnosti, iný pohľad na svet, generačný rozdiel, iné priority či iné záujmy. MEDZI NAMI je mnoho odlišných ľudí, ktorí spolu denne prichádzajú do kontaktu a musia sa naučiť navzájom sa akceptovať a vychádzať medzi sebou. Poďme spoločne motivovať mladú generáciu k objavovaniu vlastných koreňov, svojej histórie a kultúry. Ako sme kedysi žili, aká je naša história? Ako spolu vychádzať? Národ, ktorý nepozná svoju históriu, totiž opakuje závažné chyby, ktoré potom vedú k javom ktoré nás dnes znepokojujú (vojna, nenávisť). Rasizmus, intolerancia, extrémizmus, nenávisť k sebe, k okoliu  a radikalizácia mládeže, či neschopnosť zaradiť sa do spoločnosti. O tom budeme hovoriť na predstavení "Medzi nami". Lebo nám záleží na tom, ako fungujú vzťahy medzi nami. A že je to medzi nami v dnešnej dobe ťažké? To vieme a preto sa poďme spoločne poľudštiť, nech naša budúcnosť opäť vyzerá ružovo.

HISTÓRIA PREDSTAVENÍ

bottom of page