top of page
banner_edited
banner CESTA DO NEZNÁMA 2
BANER DR-ZEMBOLI
HD-13-KOMNATA
banner ATN

PRE 1. STUPEŇ ZŠ

(Novinka)

Program sa zábavnou formou snaží deti odtiahnuť od nástrah dnešnej internetovej doby formou poznávaniu krásnych miest a histórie Slovenska. Počas koncertu navštívime významné miesta našej histórie, uvidíme krásne prírodné scenérie a deťom

ukážeme, že vyrastajú na tom najkrajšom mieste na svete.

Veselý a poučný detský program pripravovaný v spolupráci s O2 športovou akadémiou Mateja Tótha. Je plný melodických pesničiek, ktorý sa milou a nenásilnou formou zaoberá otázkami zdravého životného štýlu. Na veľkej zadnej projekcii žiakom priblížime, pomocou krásnych detských video ukážok, ako vplýva na náš organizmus nezdravá strava a prečo je dôležité nesedieť doma pri počítači, ale povedať ÁNO pohybu. Pre žiakov sme si pripravili aj zaujímavý kvíz, do ktorého sa budú môcť zapojiť a dozvedieť sa niečo nové. A keďže doba mobilov a počítačových hier deti uzatvára do nebezpečného, virtuálneho sveta, ktorý ich drží ďaleko od reality, pokúsime sa ich našim hudobným predstavením motivovať a ukázať im koľko energie človek získa pohybom a zdravou stravou. Skvelé tematické pesničky zaručene deti nenechajú sedieť na stoličkách. Pohyb začne už na predstavení. Spoločne ich navedieme na cestu pohybu a zdravej stravy. Veď predsa máme len jedno telo, tak prečo dovolíme deťom, aby si ho ničili?

Zábavný interaktívny koncert plný poučných textov a veselých pesničiek, ktoré sú zamerané na otázky ekológie a zodpovednosti k budúcemu vývoju našej zeme. Spolu s deťmi hľadáme spôsoby, ako jednoducho, denno-denne, malými krôčikmi a bez veľkých rečí dokážeme liečiť našu Zem.

PRE 2. STUPEŇ ZŠ

(Novinka)

Odlišné osobnosti, iný pohľad na svet, generačný rozdiel, iné priority či iné záujmy. MEDZI NAMI je mnoho odlišných ľudí, ktorí spolu denne prichádzajú do kontaktu a musia sa naučiť navzájom sa akceptovať a vychádzať medzi sebou. Poďme spoločne motivovať mladú generáciu k objavovaniu vlastných koreňov, svojej histórie a kultúry. Ako sme kedysi žili, aká je naša história? Ako spolu vychádzať? Národ, ktorý nepozná svoju históriu, totiž opakuje závažné chyby, ktoré potom vedú k javom ktoré nás dnes znepokojujú (vojna, nenávisť). Rasizmus, intolerancia, extrémizmus, nenávisť k sebe, k okoliu  a radikalizácia mládeže, či neschopnosť zaradiť sa do spoločnosti. O tom budeme hovoriť na predstavení "Medzi nami". Lebo nám záleží na tom, ako fungujú vzťahy medzi nami. A že je to medzi nami v dnešnej dobe ťažké? To vieme a preto sa poďme spoločne poľudštiť, nech naša budúcnosť opäť vyzerá ružovo.

Čo je trendom dnešnej doby? Ako súčasné média ovplyvňujú mladých ľudí? Aké nástrahy v sebe ukrýva internet? Čo je to kyberšikana? Čo je to grooming? Všetky tieto otázky a mnohé iné postupne odhalíme v multimediálnom programe Trendsetter. Nebude chýbať ani kvíz, do ktorého sa budete môcť zapojiť. Ten odhalí vedomosti, ktoré by mal ovládať  každý mladý človek, ktorý vstúpi do virtuálneho sveta, plného nástrah. Budeme sa rozprávať o tom, aký majú vplyv na našu psychiku médiá, ako na nás vplývajú reklamy, filmy, reality show, počítačové hry či sociálne siete. Programom chceme mladým ľuďom ukázať zmysel života. Chceme im ukázať dôležitosť medziľudských vzťahov a zastaviť nenávisť, ktorú v nás podnecujú médiá. Šikana aj kyberšikana tu je, bola a aj bude, ale prečo sa ju spoločne nepokúsime potlačiť? Neseďme so založenými rukami. Trendsetter je momentálne najsilnejší program, ktorý rieši otázky mediálnych nástrah silným motivačným slovom a hudbou. 

Program, ktorý nazerá do sveta dnešnej mladej generácie cez dvere zakázanej trinástej komnaty. Ona je symbolom zla, ktoré oslovuje mladých a ponúka niečo, čo má mladého človeka vytrhnúť z nudnej a šedej reality. My však otvárame mládeži dvere iných komnát, cez ktoré vedie cesta k úspechu. Empatia a dobro sú pojmy, ktoré kladieme na najvyššie miesto v hodnotovom rebríčku 

dnešného človeka.

HISTÓRIA PREDSTAVENÍ

bottom of page