top of page
Dr. Zembolí MŠ
Pali_a_Pali_MŠ

MATERSKÉ ŠKÔLKY

jarmoky, oslavy, firemné akcie, MDD

Zábavný interaktívny koncert plný poučných textov a veselých pesničiek, ktoré sú zamerané na otázky ekológie a zodpovednosti k budúcemu vývoju našej zeme. Spolu s deťmi hľadáme spôsoby, ako jednoducho, denno-denne, malými krôčikmi a bez veľkých rečí dokážeme liečiť našu Zem.

bottom of page