O nás

Sme umelecká spoločnosť LETart production, ktorá sa venuje poskytovaniu hudobnovýchovných predstavení s motivačným obsahom. Máme dlhoročnú tradíciu a veľké množstvo skúseností nakoľko na trhu pôsobíme od roku 2001. Počas tejto doby sme sa stali významným subjektom v danej oblasti.

 

Podarilo sa nám pripraviť a odohrať veľké množstvo výchovno-motivačných predstavení, ktoré mali obrovský úspech nielen u pedagógov, ale taktiež aj u žiakov. 

 

                             .

Pozitívne boli hodnotené tak zo strany výchovných poradcov, koordinátorov protidrogovej prevencie, odbornými pracovníkmi Centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, ako aj pracoviskami prevencie kriminality krajských riaditeľstiev Policajného zboru.

 

Naše predstavenia slúžia ako prevencia a doplnok k vzdelávaniu. Pomocou nich sa snažíme žiakov zaujať a ukázať im nový pohľad na preberané témy a to odľahčenou formu, za pomoci hudby, motivačného slova a príbehov zo života.

Sme veľmi vďační, že počas celej doby nášho fungovania od Vás dostávame pozitívne

ohlasy a že nám aj naďalej prejavujete Vašu dôveru využívaním našich výchovno-motivačných koncertov. Veríme, že táto forma vzdelávania má na žiakov želaný efekt a že pomocou neho dokážeme intenzívnejšie pôsobiť na správanie, či názory mladej generácie.

 

Na záver sa chceme poďakovať všetkým pedagógom za spätnú väzbu smerom k našim koncertom, pretože Váš názor nám pomáha skvalitňovať naše predstavenia.

Kontakt

Mgr. ALEXANDRA ŠANGALOVÁ
Koordinátorka podujatí
Mobil: 0907 856 237
Email: letart@letart.sk
Mgr. DANKA DANKANINOVÁ
Koordinátorka podujatí
Mobil: 0915 849 268
Email: 
letart@letart.sk

Adresa

LETart production
Sládkovičova 14, P.O.Box C-65
010 01 Žilina 1

Bankový účet 

ČSOB a.s.
účet: 4002532172/7500
IBAN: SK55 7500 0000 0040 0253 2172
Korešpondenčná
Sídlo

LETart production 

J. Kostelného 1274/15
013 01 Teplička nad Váhom

IČO: 37975480
DIČ: 2022035224

Kontaktný formulár

  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon